ZTI
Hubert FABER
gsm: 602 452 246
email: faber@tzb-projekt.cz


UT 
Ing. Pavel MÍKA
gsm: 603 819 195
email: mika@tzb-projekt.cz

ELEKTRO
Martin POČTA 
gsm: 603 908 691
email: pocta@tzb-projekt.cz

ZTI - UT - ELEKTRO
TZB  PROJEKT
       INSTALPROJEKT
  projektová činnost ve výstavbě
   ----------------------------------------------------
       specializace pro obor vytápění
     
Hubert Faber-Servis
  projektová činnost ve výstavbě
-----------------------------------------------------------
specializace pro obor zdravotní technika
       a vodohospodářské stavby

     
WEBOVÉ STRÁNKY SE V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVUJÍ
Tato centrální adresa sdružuje v oblasti projektová činnost ve stavebnictví,
tři podnikatelské subjekty oboru technika prostředí staveb, specializované pro obory:
-elektro (slaboproud a silnoproud)
-ústřední vytápění a rozvody plynu
-zdravotně technické instalace a vodohospodářské stavby
PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE
386 01 Strakonice, Raisova 1004,
398 04 Čimelice, Čimelice 152 
TEL: 383 322 990